Экология қазақша

Display # 
Title
Автомобильдік көліктің Көкшетау қаласының атмосферасына және адам денсаулығына тигізетін әсері
ТЕХНОГЕНДІК АПАТТАРДЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ӘСЕРІ ЖӘНЕ ҚАУІПТІЛІГІ
Экологиялық мәдениетін қалыптастыру
Алматы экологиясы
Экология, экология мәселесі
АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ АТМОСФЕРАСЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ
Нормативтік көрсеткіштерде бекітілген құжаттар. Негізгі конвенциялар және хаттамалар
АТЫРАУ ӨҢІРІ АУАСЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ
Қазақстанда экологиялық аудитті жүргізудің ерекшеліктері
Топырақтың сапасын бақылау әдістері мен аспектілері
Қазақстан Республикасында қатты тұрмыстық тастандыларын атмосфералық ауаға әсері
ҚОРШАҒАН ОРТА САПАСЫН БАҚЫЛАУ ТҮРЛЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САРАПТАУ
CУДЫҢ ОРТАСЫНЫҢ САПАСЫН БАҚЫЛАУ ӘДІСТЕРІ МЕН АППАРАТТАРЫ
ТАБИҒАТ РЕСУРСТАРЫН ЛИЦЕНЗИЯЛАУДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘНІ
АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ АТМОСФЕРАЛЫҚ АУАСЫНЫҢ ЭКОЛОГО-ГИГИЕНАЛЫҚ ТАЗАРУЫНЫҢ ТҰРҒЫЛАРЫ
Қорғалжын қорығының қазіргі экологиялық жағдайы
Астана қаласының атмосфералық жағдайына экологиялық сипаттама
Алматы экологиясы
Қазақстанда қалыптасқан экологиялық жағдайлар
Тіршілік ету ортасы мен экологиялық факторлар.
Cтратегиялық экологиялық бағалау
Байқоңыр экологиясы
Балхаш
Радиация және олардың түрлері
Мұнай газ саласындағы газды утилизациялау процесін автоматтандыру
Экология