МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ

1 ТАРАУ.  Кедендік-тарифтік реттеудің теориялық негізі
1.1  Қазақстан Республикасында кеден ісін ұйымдастыру және басқару..........
1.2  Қазақстан Республикасының кедендік-тарифтік саясаты.............................
1.3  Кедендік-тарифтік реттеудің әлемдік тәжірибесі..........................................

2 ТАРАУ. Өндірістік тауарларды кедендік-тарифтік реттеудің қазіргі жағдайы
2.1  Өндірістік тауарларға кедендік төлемдермен тарифтік жеңілдіктектерді
қолдану..............................................................................................................
2.2  Қазақстан Республикасындағы өндірістік  тауарларға баж салығы............
2.3. Қазақстан Республикасында кедендік бақылау қызметін реттеу................

3 ТАРАУ. Қазақстан Республикасында кедендік-тарифтік саясатты жетілдіру жолдары
3.1 Кедендік автоматтандырылған ақпараттық жүйені дамыту.........................
3.2 Батыс Қазақстан облысы бойынша кедендік бақылауды жетілдіру............

ҚОРЫТЫНДЫ.........................................................................................................

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.............................................................

ҚОСЫМША.............................................................................................................