МАЗМҰНЫ

 

 

КІРІСПЕ ............................................................................................................. 3-9

 

  1. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА КЕДЕН ҚЫЗМЕТІНІҢ ҚАЛЫПТАСУ ТАРИХЫ.......................................................................... 10-30

 

1.1 Кеңес кезеңіндегі кеден қызметі.............................................................. 10-16

 

    1. Қазақстан Республикасында кеден органдары қызметін реттейтін құқықтық негіздің қалыптасуы................................................................ 17-30

 

 

2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КЕДЕН ҚЫЗМЕТІНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫНЫҢ АНАЛИЗІ

 

2.1 Қазақстан Республикасының кеден органдарының мемлекеттік қызметкерлерінің құқықтық жағдайы.............................................................31-42

 

2.2 Қазақстан Республикасы кеден қызметінің қазіргі жағдайы және даму алғышарттары....................................................................................................43-50

 

2.3 Қазақстан Республикасы кеден қызметінің нормативті құқықтық базасы.................................................................................................................51-61

 

 

3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КЕДЕН ҚЫЗМЕТІНДЕГІ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ..................................61-84

 

3.1 Кеден саясатын жетілдірудің негізгі бағыттары......................................61-79

 

3.2 Кеден ісіне қатысы бар халықаралық ұйымдармен кедендік-құқықтық ынтымақтастық.................................................................................................80-83

 

 

ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................................................84-87

 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.......................................................88-89