Жоспар
Кіріспе.......................................................................................................................3

I. Шетелдегі жергілікті өзін-өзі басқарудың тарихи қалыптасуы және өкілеттілігі:

1.1. Шетелдегі жергілікті өзін-өзі басқарудың тарихи қалыптасуы...................5

1.2. Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының өкілеттілігі................................7

II. Шетелдерде жергілікті өзін-өзі басқаруды дамытудың заманға сай тәжірибесі:

2.1. Ресейдегі өзін-өзі басқарудың пайда болуы және оның дамуы.................10

2.2. Шетелдегі жергілікті өзін-өзі басқарудың қазіргі заманға сай     тәжірибесі...............................................................................................................13

III. Жергілікті өзін-өзі басқаруды ҚР қолдану:

3.1. ҚР жергілікті өзін-өзі басқару органдарына сайлаудың заңдық негіздері..................................................................................................................18

3.2. Семей қаласының тәжірибесі........................................................................21

3.3. ҚР жергілікті өзін-өзі басқару органдарын құру.........................................23

Қорытынды............................................................................................................26

Қолданылған әдебиеттер......................................................................................28