МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 2

1 Есептің қойылымы 4

2. НЕГІЗГІ БӨЛІМ 6

2.1 Сандық әдістің түрлері 6

2.2  Коши есебін шығару 10

3 MatLab функциялары 13

4 MatLab көмегімен есептеулерді орындау 15

1.   Реттерін төмендетуге болатын теңдеулер 15

2. Тұрақты коэффициенттері арқылы берілген сызықты біртекті  теңдеулер 21

Теориялық анықтама 21

ҚОРЫТЫНДЫ 25

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 26

 

 

КІРІСПЕ

 

Көптеген процестердің математикалық түрі, ізделінетін белгісіз шама цифр емес, ал белгілі бір аргументке тәуелді функция ретінде берілетін теңдеумен өрнектеледі. Сонымен қатар, бұл функция өз туындысы және аргументімен байланысты болады. Бұндай теңдеулер дифференциалдық теңдеулер деп аталады.

Дифференциалдық теңдеулер математикалық анализ жүргізуде үлкен роль атқарады.

Жұмыстың мақсаты: дифференциалдық теңдеулер жүесін тереңірек зертттеу, MatLab пакетінің дифференциалдық теңдеулер жүйесін шешуге арналған функцияларымен танысу, сандық әдістерді оқып-білу.

Қойылған проблеманың актуальдығы: қазіргі кезде техниканың дамуына байланысты әр түрлі химиялық, физикалық заттардың құрамын, массасын, көлемін, ұзындығын, т.б. – параметрлерін зерттеу қажеттігі туып отыр. Одан басқа бұл параметрлердің уақытқа және де т.б. шамаларға тәуелділігін де білу керек. Мұның бәрін тек дифференциалдық теңдеулер жүйесі көмегімен ғана жүзеге асыруға болады.

Қазіргі уақытта дифференциалдық теңдеулер техника ғылымдарынң барлық дерлік салаларында кең қолданысқа ие болып отыр.