МАЗМҰНЫ


КІРІСПЕ………………………………………………………………………. .....3
І БӨЛІМ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА МҮГЕДЕКТЕРДІ ОҢАЛТУ ЖҮЙЕСІНІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ  НЕГІЗДЕРІ.....................................6
1.1 Қазақстан Республикасындағы мүмкіндігі шектеулі азаматтар  мәселелері. Мүгедектік. Мүгедектерді оңалту туралы түсінік...............................................6
1.2 Оңалтудың ғылыми тұғырнамасының пайда болуына ықпал еткен       
зерттеулер мен тұжырымдамалар........................................................................12
1.3 Қазақстан Республикасы аумағындағы мүмкіндігі шектеулі тұлғаларды  
оңалтудың  нормативтік-құқықтық  негізінің сипаттамасы..............................15
1.4 Мүгедектерді оңалту бағыттарының құқықтық негіздері...........................23
1.4.1 Медициналық оңалту саласындағы мүмкіндігі шектеулі адам
құқықтарының алатын орны................................................................................24
1.4.2 Мүмкіндігі шектеулі азаматтармен әлеуметтік оңалту жұмыстары:
нормативтік-құқықтық негізі................................................................................31
1.4.3 Кәсіби оңалту жұмыстарын жүргізудегі мүмкіндігі шектеулі азаматтар  
құқықтарының реттелуі........................................................................................36

ІІ БӨЛІМ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ МҮГЕДЕКТЕРДІ ОҢАЛТУДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІН ЗЕРДЕЛЕУ............................41
2.1 Қазақстан Республикасындағы мүгедектерді оңалтудың құқықтық негіздерін зерделеу мақсаты,болжамы, нысаны,пәні .......................................41
2.2 Қазақстан Республикасында мүгедектерді оңалтудың құқықтық негіздерінің зерделеу мәліметтерін талдау ........................................................41
2.3 Зерттеу нәтижелері және олардың талдаулары............................................43
Түйін.......................................................................................................................52
Қорытынды............................................................................................................54
Әдебиеттер тізімі...................................................................................................56
Қосымшалар