Кіріспе 1

§1. Мазмұнды есептердің тарихы 2

1.1.Мазмұнды есептер генезисі 4

1.2.Әдістемелік нұсқаулардағы мазмұнды есептер 5

 

§2.Қазіргі мектеп курсындағы мазмұнды есептердің классификациясы 7

2.1.Қозғалысқа арналған есептері 7

2.2.Бірігіп жұмыс атқару есептері 12

2.3.Жоспарлау есептері 15

2.4.Арифметикалық амалдардың компоненттері арасындағы тәуелділікке

арналған есептер 17

2.5.Процентке арналған есептер 18

2.6.Қоспа мен құймаға арналған есептер 19

 

§3.Оқушыларды мазмұнды есептерді шешуге оқыту методикасы 21

3.1.Мазмұнды есептерді шешудің жалпы мақсаттары 21

3.2.Мазмұнды есептердің оқу процесінде атқаратын дидактикалық

функциялары 22

3.3.Мазмұнды есептерді шешу процесінің құрылымы 23

3.4.Есепті шешу процесінде кестелік модельді пайдалану 24

3.5.Қозғалысқа арналған есепті шешу кезінде есептегі жағдайды модельдеу 29

3.6.Мазмұнды есеп құрастыру 31

Қорытынды 34

Қосымша 35

Әдебиеттер тізімі 37