Мазмұны

Кіріспе .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2

1-тарау. Ойын әдістерін ғылыми әдебиетте танымдық белсенділікті ынталандыру құралы ретінде пайдалану проблемалары.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5

1.1. Оқытудың ойын үлгісі технологиясының негізі.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

1.2. Танымдық белсенділікке байланысты жасөспірімдер белсенділігі өрісінің когнетивтік ерекшеліктері .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13

2-тарау.  Ағылшын тілі сабақтарында ойын әдістерін жасөспірімдердің танымдық белсенділігін ынталандыру құралы ретінде пайдалану .  .  .  .  17

2.1. Ағылшын тілі сабақтарында әдістерін жасөспірімдердің танымдық белсенділігін ынталандыру тәсілдері .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17

2.2. Экспериментальды-тәжірибелік жұмыс нәтижелері .  .  .  .  .  .  .  .  .  .23

Қорытынды .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .25

Әдебиет тізімі .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  262
Кіріспе

It´s more than a game. It´s an Institution.
Thomas Hughes (1822-1896)

Ойынның оқыту мүмкіндігі жөнінде ертеден белгілі. Көптеген алдыңғы қатарлы педагогтар оқыту процесінде ойынды қолдану тиімділігіне әділ назар аударған. Ойында адамның, әсіресе баланың  толық және кейде күтпеген жерде қабілеті танылады.
Ойын – ақыл-ой мен сезім күшін талап ететін ерекше ұйымдастырылатын сабақтар. Ойын әрқашан шешім қабылдауды ұсынады – қалай істеу, не айту, қалай ұту қажет? Осы мәселелерді шешу тілегі ойнаушылардың ойлау әрекетін арттырады. Ал егер жасөспірім сонымен қатар шетел тілінде сөйлесе, ол оқытудың бай мүмкіндігін ашады. Балалар ол туралы ойланбайды. Ойын олар үшін ең бастысы – еліктіргіш сабақ. Сонысымен ол оқытушыларды, соның ішінде шет тілдер оқытушыларын қызықтырады. Ойын кезінде барлығы тең. Ол тіпті нашар оқушылардың да қолынан келеді.Тіпті тіл даярлығынан нашар оқушы ойында бастаушы болуы да мүмкін: кей кезде бұл жердегі тапқыштық пен түсінгіштік пәнді білуден де маңызды болады. Теңдік сезімі, еліктей мен қуаныш атмосферасы, тапсырманың қолынан келетіндігін сезіну – сөзінде басқа тіл сөздерін еркін қолдануға бөгет жасайтын балалардың ұялшақтық сезімін жеңуге мүмкіндік береді, және оқыту нәтижесіне жағымды әсерін тигізеді. Байқалаусыз тіл материалы меңгеріледі – «мен басқаларымен бірдей сөйлесе алады екенмін».
Сонымен бірге ойынды оған тән белгілермен – сөйлеу ықпалының мақсаттылығымен, күтпегендігімен, әсерлілігімен шынайы сөйлеу арқылы араласуға барынша жақындатылған сөйлеу үлгісінің көп қайталанатын пысықтауы үшін мүмкіндік туатын жағдайдағы түрлі-жағдайлы жаттығу ретінде қаралады.

Ойындар маңызды әдістемелік тапсырмалардың орындалуына мүмкіндік туғызады:

1. Балалардың сөйлеу арқылы араласуына психологиялық дайындығын жасауға;

2. Олардың тіл материалын көп қайталауына табиғи қажеттілікті қамтамасыз етуге;

3. Сөйлеудің жалпы алғанда күтпеген жағдайға дайындығы болып табылатын оқушылардың қажетті сөйлеу үлгісін таңдап алуға жаттықтыруға.

3
Мақсаты – ағылшын тілі сабағында ойын әдістемелерін жасөспірімдердің танырлық белсенділігін арттыру құралы ретінде пайдалану мүмкіндігін талдау.


Міндеттері:

1. Ойын әдістемелерін ағылшын тілі сабағында жасөспірімдердің танымдық белсенділігіне ынталандыру құралдары ретінде пайдалану проблемалары жөніндегі әдебиетті зерделеуге.

2. Ойын әдістемелерін топтастыруға әртүрлі көзқарастарды талдауға.

3. Жасөспірімдердің ағылшын тілін үйренудегі ойын әдістемелерін пайдалану ерекшеліктерін атап көрсетуге.

Объект: Ағылшын тілін үйретудегі ойын әдістемелері.

Тақырыбы:  ағылшын тілі сабағында ойын әдістемелерін жасөспірімдердің танымдық белсенділігін арттыру құралы ретінде пайдалану.

Зерттеу әдістері: зерттелетін проблемалар жөніндегі психологиялық-педагогикалық әдебиеттерді зерделеу; психологиялық-педагогикалық тәжірибелерді зерделеу мәселелерінің қырынан зерделеу; педагогикалық бақылау, әңгімелесу, сауал-сұрақ жасау.