МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

1 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ  БӨЛІМ

1.1 Мұнайдың физика-техникалық және реологиялық қасиеттері

1.1.1 Мұнайдың физика-техникалык қасиеттері

1.1.2 Мұнайдың реологиялық қасиеттері

1.2 Мұнайды құбыр арқылы тасымалдау

1.2.1 Мұнай құбырларының жіктелуі

1.2.2 Магистралдік құбырлардың негізгі кешендері мен жасақтары

1.2.3 Мұнай айдаудың технологиялық сүлбе

1.2.4 Құбырдың сипаттамалары

1.2.5 Құбырдың есептік ұзындығын анықтау, ауытқу нүктелері

1.2.6 Құбырдың экономикалы ең тиімді диаметірін анықтау

1.3 Құбырлардағы апаттар, оларды байқау және жою

1.4 Мұнай және мұнай өнімдерінің жоғалуын классификациялау

1.5 Аса жоғары қысымдардан мұнай өткізгіштерді сақтау

2 АРНАЙЫ БӨЛІМ

2.1. Резервуар паркінің құрамы

2.2. Резервуар паркінің обьект болып басқарылуы

2.3 Негізгі технологиялық операциялар

2.4 Резервуардағы мұнай деңгейін өлшеу жүйесі

2.4.1 Жүйенің структурасы мен мәні

2.4.1.1 Жүйені құру мақсаты

2.4.1.2 Жүйе структурасы екі деңгелі болып табыладар

2.5 Қазіргі практикада жұмыс істеп тұрған резервуар паркінің мұнай айдауыш

2.6 Резервуар паркімен мұнай айдауыш кешенін басқарудағы тиімді жинақтау

2.7 Функционалды сүлбенің сипаттамасы

2.8 Ақпаратпен қамтамасыз ету

3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ

3.1 АБЖ-ны енгізу мен өндіруге жұмсалатын шығындарды есептеу

3.1.1 Өңдеушілер жалақысы

3.1.2 Құрастыруға кеткен шығындарды есептеу

3.1.3 Автоматты техникалык өнімдердің есептелуі кезіндегі шығындар

3.2 Жылдық экономия мен экономикалық тиімділікті есептеу

3.2.1 АБЖ-ны пайдаланғаннан кейінгі эксплуатациялық шығындар

3.2.2 Жылдық экономия

3.2.3 Жылдық экономикалық тиімділік

3.2.4 Өтеу мерзімі

4 ЕҢБЕК ҚОРҒАУ БӨЛІМІ

4.1 Қауіпті және зиянды өндірістік факторларының анализі

4.2 Ұйымдастыру шаралары

4.3 Санитарлы - гигиеналық шаралар

4.4 Арнайы киіммен, аяқкиіммен қамтамасыз етіп, сақтандыру

4.5 ЭЕМ машиналық залында өндірістік шуды төмендету шаралары

4.6 Метереологиялық шарттарды қамтамасыз ету

4.7 Табиғи және жасанды жарықты ұйымдастыру

4.8 Өртке қарсы шаралар

4.9 Техникалық шаралар

4.9.1 Оператордың жұмыс орнын ұйымдастыру

4.9.2 Қиылысты - сорылатын ауа тазартуды ұйымдастыру

4.9.3 Жарылыстарды болдырмау бойынша шаралар

4.10 Табиғи және жасанды жарықтандыруды ұйымдастыру

4.10.1 Тұрмыс ғимараттарын қамтамасыз ету

4.10 2 Шудан корғану

4.10.3 Электр қауіпсіздікпен қамтамасыз ету

4.10 4 Оператор бөлмесіндегі ауа алмасудың есебі

4.10.5 Нольдену (зануление)

 

ҚОРЫТЫНДЫ

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗМІ

 

КІРІСПЕ

Автоматизация автоматтандырылған басқару жүйесінің электронды есептегіш машинасымен пайдаланып қолдануды ұсынады.

Автоматизация жоғары өнімділікті алуға, экономикалық және социалдық тиімділік жеңісін көтеруге мүмкіндік береді.

Негізгі талаптар, яғни мұнайгазбен қамтамасыз ету жүйесімен көрсетілген сенімділікпен және тоқтамастан мұнайды тұтынушыға барлық технологиялық кешендерде қауіпсіздік және үнемді жұмыста жеткізуді талап етеді. Автоматизация жоғарғы деңгейде болғанда осы талаптар орындалуы мүмкін. Өндірістік объектісінің мұнай көлігі үлкен әртүрлілікпен және үлкен ара қашықтықта сипатталады. Сонымен қатар олар бір-бірімен технологиялық байланыста және пайдалану үрдісінде бір-біріне әсер етеді. Мұндай құрылымдар күрделі және бір уақытта бір-бірімен байланысты, жұмыс жүйесінде оларға операциялық басқару сенімділігін және жетілдірілген автоматика құрылғысын және есептегіш техникасын талап етеді.

Айдау станциясы - бұл күрделі инженерлік жасақтар кешені, айдайтын өнімі магистралдық кұбырға жіктеледі. Жалпы осы тапсырмаларды магистралды сорап агрегаты, көмекші жасақтар кешенімен және автоматизация аспаптар көмегімен орындайды.

Жабдық құрамы, сондай-ақ автоматизация көлемі құбыр арқылы мұнай айдау тәсіліне байланысты. Мұнай айдау тәсілін 3 түрге ажыратамыз: тізбекті, сорап станциясының бір резервуарынан кейінгісі, сораптан сорапқа қосылған резервуар. Барлық айдаудың үш тәсілі дипломдық жобаның технологиялық бөлімінде қарастырылған.

Магистралды мұнай құбырларында сораптық станция ортадан тепкіш сораптарымен жабдықталады. Айдаудың қайталанатын құбылысы әдетте 3-4 тізбектей қосылған сораппен қондырылады, ондағы біреуі сақталған қор.

Берілген дипломдық жобада тіректі сораптың автоматизация үлгісінің жұмысы игерілген, автоматизация кұрылғысының спецификациясы ұсынылған.

Сонымен қатар VISSIM қолданбалы бағдарламаның пакетінде динамикалык; бағдарламалау есебінің көмегімен сораптарға тиімді қысымның таратылуы өңделген және есептелінген.