МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ........................................................................................................................3 

 

1    Экология ғылымы..............................................................................5

1.1 Экология ғылымы және оның құрылымы , негізгі міндеттері..........................5

1.2 Экологиялық негізгі  факторлар.........................................................................10 

 

2  Экологиялық проблемалар.15

2.1Табиғаттағы адамның іс-әрекеттері...........145

2.2Табиғи ортаның сапасы және ластануы20

2.3Табиғи ортаны ластаушы заттар221

 

3. Дүние жүзіндегі және Қазақстандағы қазіргі экологиялық мәселелері.................................................................................................26

3.1Қазақстанның табиғат қорлары және оларды тиімді пайдалану30

3.2Қазақстанның табиғатын қорғау жолдары және «Қызыл кітап»34

 

ҚОРЫТЫНДЫ.........................................................................................................38

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.........................................................................41

 

КІРІСПЕ

Менің курыстық жұмысымның тақырыбы «Экология, экология мәселесі» Алдымен курыстық жұмысыма кірспес бұрын «экология деген сөзді, экология ғылымына түсінік беріп өтейін.

Білімнің барлық салалары сияқты, экология үздіксіз дамып келді, бірақ ол бірде тез, бірде бояу болып отырды. Гиппократтың, Аристотельдің, басқа да көне грек философтарының еңбектерінде айқын экологиялық сипаттағы деректер бар. Сонымен бірге гректер «экология» деген сөзді білмеген. Бұл салаға «биологиялық қайта өрлеудің» (XVIII – XIX ғғ.) көптеген ұлы қайраткерлері де өз үлесін қосты. Мысалы, XVIII ғ. басындағы алғашқы микроскоппен зерттеушілердің бірі ретінде көбірек танымал болған Антон ван Левенгук, сонымен қатар осы күнгі экологияның маңызды екі саласын - «қоректік тізбектерді» және популяция санының динамикасын зерттеудің пионері болып табылады. 

Дербес ғылым ретінде экология шамамен 1900-шы жылы қалыптасты. «Экология» терминің 1869 ж. неміс биологы Эрнест Геккель ұсынған болатын. Демек, бұл біршама жас ғылым, сонымен қатар экология қазір қауырт өсу кезенің басынан кешіріп отыр. Экология (грекше oicos – мекен, үй және logos - ғылым) сөзбе-сөз аударғанда – тіршілік мекені туралы ғылым. Экология ғылымына берілген көптеген анықтамалар бар, дегенмен, осы заманғы зерттеушілердің басым көпшілігі экология – организмдердің тіршілік ету жағдайларын және организмдер мен олардың тіршілік ету ортасы арасындағы өзара  байланыстарды зерттейтін ғылым деп есептейді. Экология түсінігі өте ауқымды, сондықтан қайқырына баса мен берілуіне қарай, оның анықтамаларының тұжырымдалуы да өзгеріп отырады. Мысалы, «ұзақ мерзімдік қолданыс» үшін ең қолайлысы «Экология – қоршаған ортаның биоогиясы» деген анықтама болар еді. Отандық экологтардың бірі А.С. Данилевский: «Экология – экологиялық дүйелердың құрылымы мен қызметі туралы және олардың гомеостазисін қамтамасыз етуші механизмдер туралы ғылым» деп анықтама берген. XX ғасырдың ақырғы онжылдыктары үшін Уэбстердің толық сөздігінде келтірілген: «Экология пәні – организмдер мен орта арасындағы байланыстардың жиынтығы немесе құрылымы» - деген анықтама экологияның мәніне көбірек сәйкес келеді. 

Автолар неғұрлым дәл және қысқа тұжырымдама беруде бір-бірімен жарыса отырып, бұл ғылымға ең толық анықтаманы Эрнест Геккельдың өзі бергенін естерінен шығарып алады: «Экология деп, біз табиғат экономикасына қатысты барлық білімдерді – жануардың оны қоршаған органикалық және органикалық емес ортамен, әсіресе оның өзімен тікелей немесе жанама қатысатың жануарлармен және өсімдіктермен өзара ынтымақтастық немесе қастастық әрекеттерінің бар жиынтығын зерттеуді түсінеміз. Бір сөзбен айтқанда, экология – Дарвин тіршілік үшін күресті туындатушы жағдайлар деп атаған, барлық күрделі қарым – қатынастарды зерттеу болып табылады».

Жалпы осы курыстық жұмысым  үш бөлімнен тұрады, алғашқы бөлімде «Экология ғылымы және оның құрылымы , негізгі міндеттері, экологиялық факторларға  тереңірек тоқталамын.

Екінші бөлімде экологиялық проблемаларды ашып көрсетемін. Яғни табиғаттағы адамның іс-әрекеттері, табиғи ортаның сапасы мен табиғи ортаны ластаушы заттарға ерекше тоқталамын 

       Үшінші бөлімде «Дүние жүзіндегі және Қазақстандағы қазіргі экологиялық мәселелеріді» көтеремін. Сонымен бірген Қазақстанның табиғат қорлары және оларды тиімді пайдалану жолдарын ұсынамын, Қазақстанның табиғатын қорғау жолдарын және «Қызыл кітапты» қамтимын.