Мазмұны 

 

Кіріспе …………………………………………………………….........3

1.Paint графикалық редакторын іске қосу..........................................4

1.1Алғашқы  мағлұматтар ..............................................................5

1.2Программа  терезесі .....................................................................5

2.Меню қатарының командалары........................................................7

3.Саймандар  тақтасының  аспаптары ................................................9

3.1Геометриялық  фигуралар .........................................................11

3.2Сызықтар  мен  доғалдар ............................................................12

4.Мәтін  енгізу  ..........................................................................................13

5.Аймақтардың  ішін  бояу  (Заливка) ................................................15

6.Қолданылатын  аспаптар....................................................................16

7.Фрагменттермен  жұмыс  істеу .........................................................17

8.Микроскоп  режимі ..............................................................................20

9.Салыған  суретпен  жұмыс  істеу.......................................................21

10Бейнелерді  дискіге  жазу   және  оқу ................................................23

11.Суреттерді  баспаға  шығару . ...........................................................24

12.Графикалық  редакторда  дайындалған  суретті  Жұмыс  үстелінің   фондық  суреті  ретінде   қолдану ..................................25

Қорытынды ..........................................................................................27

Пайдаланылған  әдебиеттер  тізімі ..................................................28

 

 Кіріспе

 

Графикалық редактордың өзі кескіндерді салуға және дайын кескіндерді өңдеуге арналған болып шартты түрде екіге бөлінеді. Программа қарапайым болғандықтан, онымен жұмыс жасаған өте жеңіл және қолайлы болып табылады.

Paint графикалық редакторы қарапайым графикалық кескіндерді құру және оларды басқа программаларға негізделген. Мәтіндік құжаттарға енгізу үшін диаграммалар, графиктер, негізінен схемалар сияқты қарапайым иллюстра-циялар қолданылады. Сондай-ақ, бұл программаны сурет салуды үйрену мақсатында да қолдану мүмкіндіктері бар.

Берілген тақырыптарды жазу барысында алдыма қойған мақсат: Paint графикалық редакторын зерттеп және оның көмегімен қарапайым суреттерді салуды, дайын суреттері көркемдетуді үйренуді  қарастыру болып табылады.