МАЗМҰНЫ

 

Кіріспе7

Сұрақ жағдайы9

2Техникалық  экономикалық негіздеу10

1Пәндік аймақтың сипаттамасы11

1.1Қазақстан темір жолы желісінің құрылуы11

1.2Қазақстан Республикасының темір жол туралы заңы13

1.3Жолаушыларды тасымалдауды ұйымдастыру15

1.4ЭКСПРЕСС темір жол билеттерін сату жүйесі17

3Автоматтандырылған жұмыс орындарын құру теориясы19

3.1ДК негізінде АЖО принциптерінің анализі19

3.2АЖО-ның тілдік құралдары22

3.3АЖО-дың классификациясы25

4Delphi версияларының негізгі ерекшеліктері28

4.1Delphi ортасымен танысу29

4.2Визуалды бағдарламалау негіздері34

4.3Компоненттермен танысу41

5Қазіргі кездегі деректер базасы мен басқару жүйелерінің теориясы47

5.1Деректер базасының концепциясы47

5.2ДББЖ архитектурасы48

5.3Деректердің "Маңыз - байланыс" инфологиялық моделі50

5.4Деректердің реляциондық құрылымы51

6Ақпараттық жүйелерді жобалау52

6.1«Теміржолдық касса» мәліметтер базасының  физикалық моделі52

6.2Ақпараттық жүйенің сипаттамасы54

7Экономикалық бөлім60

7.1Техникалық экономикалық негіздеу60

7.2Экономикалық тиімділік есебі60

7.3Күрделі шығындардың өзін ақтау мерзімі мен жылдық үнемдеу тиімділікті анықтау есебі67

8Еңбек қорғау шараларының жиынтығы69

Кіріспе69

8.1Өндірістік санитария және еңбек гигиенасы70

8.2Өндірістік жарақаттану және кәсіптік аурулар78

8.3Жекелеме қорғау құралдары82

8.4Кәсіпорын мәдениеті83

8.5Есептеу техникасын қолдануда қауіпсіздік техникасы85

8.6Электрқауіпсіздік94

8.7Өртқауіпсіздігі94

Қорытынды96

Қолданылған әдебиеттер97

Қосымша А,В,С100

 

 

Кіріспе

 

Көлік – Қазақстан өндіріс инфражүйесінің ең маңызды бөлімі. Оның тұрақты және нәтижелі жұмыс жасауы, экономиканы көтерудің және  қайтақұрулардың, бүтіндік қамтамасыз етуінің, ұлттық қауіпсіздіктің және ел қорғаныс қабілетінің, халық жағдайының деңгейінің  жақсаруы және өмір сүруге қажетті  тұрақтану шартымен келеді.

Экономиканы реформалаудың түбегейлі шарттарына және Қазақстанның геосаясаттық өзгертулеріне жақсы ойластырылған көліктік  керек. 

Нәтижелі жұмыс жасау көліктік жүйелерде жолаушыларды тасуға  автоматтандырылған есептер жүйелері жоспарланып енгізуде, вагондардың және контейнерлердің, локомотивтердің дислокация бақылауының, қолдану талдауының және вагондық бақтардың жөнге салулары, басқаруды компьютеризациялау тасымал процеспен замандас ақпараттық құралдардың негізінде жасалады.

Диплом алдындағы жұмыс мақсатым автоматтандырылған жұмысшы орындағы диспетчердіњ теміржолдық вокзалдардағы жолдық билеттерді шапшаң дайындауға және жолаушыларды тасулармен басқарумен өңделіп  келеді.

Тап осы автоматтандырылған жүйе өңдеуіне арналған мақсаттарды шешуде шеңбер келесіге қажетті:

1. Қазақстан Республикасының теміржолдық көлігі туралы, теміржолдық тасулардың облысында заң шығару туралы, жолаушы тасулардың ұйымы туралы қажетті мәлімет жинау және теміржолдық көлік сауда жұмысына.

2. Жолаушы тасулардың ұйымы жалпы негіздерін зерттеу, станциялардың жұмыс ұйымындағы жолаушы тасулармен, жолаушылардың тасу шарттары.

3. Инфроқұрылымдық жүйенің моделін құру.

4. Физикалық мәліметтер базасының моделін құру.

5. Жоба таңдалған түрін іске асыру.

Бағдарламаның негізгі талабы жұмыс ыңғайлылығы болып  келеді, кассир жолдық билет дайындауына арналған уақыттардың минимумын шығын қылу, не кезектер жоюға билеттіктерді кассаларда рұқсат етеді.

Зерттеу объектісіне Семей қаласындағы теміржолдық станция вокзалы болып, сонымен қатар жолаушы тасулардың ұйым процесі жатады. 

Бірінші тарауда Қазақстандық теміржолды құру жүйесі туралы теориялық мәлімдеулер болып келеді; Қазақстан Республикасының заңы мақаласында қаралған, тасушылар арасында қоғамдық қатынастар реттеуші және тасымал процесс қатысушыларымен; жолаушы тасулармен жолаушы тасулардың ұйым, станциялардың жұмыс ұйымы жазылады және қолданылатын теміржолдық билеттердің осы шақ сатылу жүйесіне ЭКСПРЕСС қаралады.

Екінші тарауда Borland Delphi суреттеуі бағдарламалау жүйесін қолдану тура болып келеді

Үшінші тарауда автоматтандырылған жүйені өңдеу процесін бейнелеп түсіндіреді: инфологиялық пәндік облыс жобалау, физикалық жобалау және жасалған жүйені суреттеу.