Жоспар.

 

 

I. Кіріспе.

1.1. Антоним сөздердің зерттелуі жайында түсінік.

 

II. Негізгі бөлім.

2.1 .Антонимия құбылысы туралы түсінік.

2.2. Антоним сөздердің полисемияға қатысы .

2.3. Антоним мен синонимия.

2.4. Антоним сөздердің көркем шығармадағы стильдік қолданысы.

 

III. Қорытынды.