Жоспар

 

 

 

Кіріспе..................................................................................................................3

 

Негізгі бөлім:

1.Ұлыбританияның территориялық құрамы және экономикалық-

географиялық жағдайы.

 

1.1. Ұлыбританияның халықтық жағдайы.............................................5

1.2. Шаруашылығының жалпы сипаттамасы........................................8

 

2. Ұлыбританияның халықаралық жағдайдағы туристік қызметі және

туризміндегі туристік инфрақұрылымның рөлі

 

 

2.1. Ұлыбритания туризміндегі туристік инфрақұрылымның рөлі...19

2.2.Ұлыбританияның халықаралық жағдайдағы туристік қызметі....28

 

Қорытынды......................................................................................................35

Пайдаланған әдебиеттер................................................................................36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіріспе

 

Курстық жұмыстың өзектілігі: Бүгінгі таңда әр мемлекеттің өзіндік ұстанымы, өзіндік саясаты бар, соның ішінде туризм саясаты өзекті мәселелердің бірі екені белгілі.

Курстық жұмыс тақырыбы «Ұлыбританияның халықаралық туризмі» болғандықтан, еуропа мемлекеттерінің және жалпы туризм тарихына тоқталып өтуді жөн көрдім.

Ұлыбритания туризмі тарихы ертеден басталады. Ол ХІХ ғасырдың аяғында пайда болып, осы қалпында қалыптасады. Қоғамдық қарым – қатынас пен техника және технологияның қарқынды даму кезеңінде – ХХ ғасырдың екінші жартысында туризм гүлдене дами түсті. Бүгін де туризм ірі капиталдарды, негізгі қаражаттарды және еңбек ресурстарының ауқымды бөлігін іске қосқан, әлемдік валдық өнімнің 11 пайызына дейін орын алып отырған ірі әлемдік сала. Бұл жаһандану деңгейдегі салмақты саясат, үлкен ақша және ірі бизнес болып саналады.

Ұлыбритания ХХ ғасырдағы туризм өз кезегінде әлемдік шаруашылықтың ең қарқынды және өз шығынын өзі өтей алатын түрі болып саналуын және туризм жүйесінің дамуы қарастырып, Ұлыбританияның халық шаруашылығындағы рөлі мен маңызын анықтау.

Жұмыстың мақсаты: Курстық жұмысты жазу барысында жалпы Ұлыбритания мемлекетінің туризм саласының дамуы, мемлекет тұрғысынан алатын орны, туризм мәселесіндегі өзіндік саясатын ашып көрсетумен қатар халықаралық қарым – қатынастағы туризмнің даму барысын көрсет болып табылады.

Сонымен қатар курстық жұмысты жазу барысында қазіргі таңдағы ғылыми зеттеу саласындағы барлық стандартқа сай жазылуын қадағалау.

Жұмыстың нысаны: Ұлыбританияның мемлекеттік дамуындағы туризмнің ролі, туризмді дамытудың жолдары:

  • ХХ ғасырдағы Ұлыбритания туризмінің өзіндік ерекшеліктері;

  • Халықаралық аренадағы Ұлыбританияның туризм мәселелері;

  • Туризмнің ішкі нарыққа тигізген әсерін;

  • Туристік индустрияға мемлекеттік қолдау көрсетуі;

Ұлыбританияның туризм саласындағы және халықаралық деңгейдегі басқа да өзекті проблемаларын қарастыру.

Жұмыстың құрылымы: Ұлыбритания туризмінің ХХ ғасырдағы индустриялық дамуы: ХХ ғасырдағы туризмнің дамуына әсер еткен факторлардың түрлері, ХХ ғасырдағы туристік индустрияға мемлекеттік қолдау көрсетудің түрлері; Ұлыбританияның халықаралық жағдайдағы туристік қызметі және туризміндегі туристік инфрақұрылымның рөлі: Ұлыбритания туризміндегі туристік инфрақұрылымның рөлі, Ұлыбританияның халықаралық жағдайдағы туристік қызметі және курстық жұмысқа кіріспе, курстық жұмысқа қысқаша қорытынды мен пайдаланған әдебиеттер тірімі қарастырылған.