МАЗМҰНЫ

 

КІРІСПЕ

 

1. ҚОНАҚ ҮЙ СЕРВИСІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ...........................6

    1. Қонақ үй бизнесінің мәні мен қалыптасу тарихы ................................... 6

    2. Сервистік қызметтті ұйымдастыру шетелдік тәжірибе негізінде ....10

    3. . Қонақ үйлердің қазіргі замандағы классификациялық жүйесі..............23

 

2.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ҚОНАҚ ҮЙ БИСНЕСІНІҢ СЕРВИСТІК ЖАҒДАЙЫ ОКАН ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛЬ» МЫСАЛЫНДА).................................................................................................. 29

2.1 Қазақстандағы қонақ үй шаруашылығының қазіргі жағдайы...............29

2.2 “Окан Интерконтиненталь” қонақ үйінің жалпы ұйымдастырушылық – экономикалық сипаттамасы............................................................................42

2.3“Окан Интерконтиненталь” қонақ үйінің қаржылық - экономикалық қызметіне анализ...............................................................................................50

 

3. ҚОНАҚ ҮЙ САПАЛЫ СЕРВИСІНІҢ БАҒДАРЛАМАСЫН ДАМЫТУ ЖӘНЕ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ...................................................................................57

3.1 Қазақстан Республикасындағы қонақ үй сервисін жетілдіру тенденциялары...................................................................................................57

3.2 Қонақ үй шарушылығына жаңа маркетингтік технологияларды енгізу....................................................................................................................60

3.3 Сервисті жетілдіру жолындағы іс-шаралар ..........................................62

 

ҚОРЫТЫНДЫ.................................................................................................. .72

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ..........................................................76

ҚОСЫМША........................................................................................................78