Мазмұны

Кіріспе………………………………………………………………………………………3
1 Бөлім. Коммуникациялардың интеграцияланған ақпараттық жүйесi
1.1 Жiктелген кабелдiк желi және қонақ үйлердiң телефон желi…………5
1.2 Жергiлiктi компъютер желiлерiнiң негiзгi мүмкiндiктерi…………….13
1.3 Радиотелефон байланысы………………………………………………..18
2 Бөлім. Қонақ үйлердiң тiршiлiк қамтамасызының жүйесi
2.1 Қауiпсiздiктiң жүйелерi және қонақ үйдегi өрт хабарлағышы ………22
2.2 Конференц залдардың жабдықтары және сервистiң жүйелерi ……..22
2.3 Қонақ үйлердiң тiршiлiк қамтамасызының жүйесi………………..….23
Қорытынды……………………………………………………………………25
Пайдаланған әдебиеттер тізімі……………………………………….....……26
Кіріспе

Қонақ үй бизнес ортасы туризмнің жетекші факторы мен базасы болғандықтан, оны “алтын жұмыртқалы тауық” саласы деп атайды. Бірақ біздің елімізде қонақ үй-мейрамханалық және туристік бизнес көптеген себептерден шетелдегідей өріс алып жатқан жоқ, оның экономикалық және басқару негіздерін оқу экономикалық ғылымның жеке саласына әлі айналған жоқ, ал қонақжайлық қызмет көрсету маркетингі мен басқаруын тек кейінгі кезден ғана университеттік деңгейде оқыта бастады.
Телекоммуникациялық жүйелердiң қонақ үйлерiнiң жабдықтауы және жабдықпен қазiргi ақпараттық технологиялардың қонақ үйiнiң қызметiне енгiзуi бар сұрақ шешуге мүмкiндiк бередi. Қолдану ақпараттық технологиялардың қонақжайлылықтарды саласында өрлеудiң техникалық талаптарыменғана емес, мейманханалық өнiмнiң ерекшелiгiмен ең алдымен де бүгiнгi күнге анықталады. Мейманханалық өнiмдi кәсiпкерлiк көздiң нүктесiмен қызмет болып табылады, мейманханалық кешен - қызмет түрлерiн өңдiру және ұсыну бойынша кәсiпорын. Сатулар объект қызметтер туралы мәлiмет бұл жерде болып табылады - олардың бар болуы, сапа, құн. Мейманханалығы қызметтер сатып алу сипалап немесе кезде өлшеуге болмайды. Тек қана сатып алушы бұл қызметтер туралы мәлiметтi ала алады.
Мейманханалық қызмет көрсетудi саладағы мәлiмет сондықтан тап және өте маңызды рөлдi ойнайтын орталық объект болып қалыптасады.
Мәлiметтерге биiк талаптардың көрсетедi: сенiмдiлiк, дәлдiк, өңдеу және берiлудi жедел қимылдаушылық, көп қызметтiлiк, биiк жылдамдық, иiлгiштiк. Бұл талаптардың жиынтығы компьютер ақпараттық технология негiзделетiн ақпараттық жүйелер тек қана шеңберiнде iске асырыла алады.
Мейманханалық кешендерде iске асады, қолдану жеке емес компьютерлер, коммуникациялар және бағдарлама емес, өзара байланысты компьютер және коммуникациялық технологиялардың табандатқан жүйе.
Ол мейманханалық кәсiпорынның барлық бөлiмдер мен қызметтерлерiн табысты жұмыс жасау және басқарулар үшiн келесi ақпараттық жүйелердiң енгiзуi керек:
- коммуникациялардың интеграцияланған ақпараттық жүйесi;
- қауiпсiздiктiң кешендi қамтамасыз ету жүйесi - рұқсатпен басқару жүйесiне, қорғау дидарының жүйесiн се6яға, қорғау және өрт хабарлағышы, мәлiметтiң белсендi және енжар қорғау құралдары, адамдардың эвакуацияны хабарлау және басқаруды жүйесiн қоса алады;
- мәслихатхананы жабдықтауды кешендi жүйе - онда дыбысты ұлғайту жүйесi, iлеспе аударма, коференцтер кiредi - жүйе, видеопроекцияны жүйе және график түрiнде мәлiметтiң бейнесi, iшкi дидар;
- сервистiң жүйесi - теледидар хабарының қабылдауын жүйе және технологиялық дидар, радиомен хабарлау және жергiлiктi хабар, сонымен бiрге электрондық сағаттардың жүйесiн тұрды;
- қонақ үйдiң тiршiлiк қамтамасызының жүйесi - инженерлiк жабдықты диспетчеризация, энергия қамтамасыз ету, микроклиматтың жасауының жүйелерiнен баспанаға тұрады;