МАЗМҰНЫ.

 

Кiрiспе

 

1. Сыртқы экономикалық қызметiнiң жалпы мәселелерi.

 

2. Шетелдiк валлюта операциясының есебi.

 

3. Тауарлардың импорты бойынша жасалатын операциялардың есебі.

4. Тауарлардың бойынша жасалатын операциялардың есебі.

5. Толингтiк операциялардың есебі.

 

А) Атқарылған жұмыс, көрсетiлген қызмет.

 

Б)  Франчайзинг бойынша жасалатын операциялардың есебi.

 

Қорытынды.

 

Қосымша.

 

Қолданылған әдебиеттер.

 

 Кiрiспе

Кәсiпораның сыртқы экономиалық қызметтiның негізгi турлерi тауарларды экспорттау мен импорттау болып табылады. Тауарларды экспорттау – тауарларды сатып алушының елiне жөнелту арқылы шетелдiк сатып алушыға сату; импорттау – таурды сатып алушының елiне желу арқылы шетелдiк сатушыдан алу.

Ал шетелдiк валютасында жасалатын операцияларды бухгалтерлiк есепте көрсету үшін ережерлерiн пайдаланады. Шетелдiк валюталық операцияларына шетелдiк. Валютада жасалатын мәлiмдемелер жатады. Олардың қатарына: шетелдiк валютаға сатып алынған немесе сатылған мүлiктер; шетелдi валютамен алынған немесе берiлген немеселер, баска да жолдармен алынған немесе валютаға сатылған активтер жiне тағы басқалар. Шетелдерден материалдарды, құрал – жабдықтарды, туарларды, материалдық емес активтердi және басқа да мүлiктердi сатып алумен байланысты импорттау операциялары жасалады, олармен есеп айрысудың есебi "Мердiгерлермен және жабдықтаушылармен есеп айрысу" шотында журедi, ал ол келесi аналитикалық тұрғыда топтастырылады.

Тауарды экспорттау – бұл оларды сатып алушы елге жөнелтiп, шетел сатып алушыларына салған тауар.

Экспорттауға арналған  тауарлардың қозғалысын рәсiмдеудiң негiзi болатын құжаттар қатарына мыналар жатады.

Толингтiк операция деп өңдеуге берiлген двальчестiк шикiзатпен байланысты операцияны айтамыз.

Сырткы экономиакалық қызметтiң маселесiне сай, тауардан басқа жұмыстардың атқарылуы, қызметтiнiң артықшылық белггiсi салық салу тәртiбi болып таблады.

Франчайз – бұл кiшi дербес  кәсiпорын мен iрi шетелдiк немесе отандық кәсiпорындарының арасында жасалатын келiсiмшарттың қатынасы. Сол катынастың мақсаты (тақырыбы) бiрiншiсiне (кiшi дербес кәсiпорынға) белгiлi бiр қызметпен және тауар түрiмен бәсекелестiк нарығында бас кәсiпорынның сауда маркiсiмен сатуына және өндiруiне ерекше құқық беру деп түсiнемiз.