Кіріспе.

 1. Бөлім. Құқықтың қайнар көздерінің жүйесі және олардың қоғамдық қатынастарды реттеудегі ролі.

  1. Құқықтың негізгі қайнар көздері және олардың романо-германдық құқық жүйесіндегі классификациясы

  2. Континенталды жүйедегі құқықтың қайнар көздері, прецеденттер құқықтың қайнар көзі ретінде.

  3. Конституциялық Кеңестің шешімдері құқықтың қайнар көзі ретінде.

 2. Бөлім. Конституциялық Кеңестің позитивті құқықты қалыптастырудағы ролі мен маңызы.

  1. Конституциялық Кеңесінің құқықтық позициялары (және олардың заңшығарушылықты жетілдірудегі маңызы)

  2. Конституциялық Кеңестің нормативтік қаулыларының құқықты қалыптастырушылық ролі.

  3. Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесі нормативтік қаулыларының қоғамдық қатынастарды реттеудегі ролі

 3. Бөлім. Конституциялық Кеңестің нормативтік қаулыларының нормативтік құқықтық актілер иерархиясындағы орны.

  1. Құқықтың қайнар көздерін иерархиялық жүйеге қоюдың маңызы

  2. Қазақстан Республикасындағы нормативтік құқықтық актілердің иерархиясы

  3. Иерархия жүйесіне байланысты мәселелер

  4. Конституциялық Кеңестің нормативтік қаулыларының нормативтік құқықтық актілер иерархиясындағы орны

Қорытынды.