Мазмұны

 

Кіріспе 4

1 Парламентаризм теориясы мен тарихы 9

1.1 Парламентаризм ұғымы мен парламентаризм теориясы дамуының

негізгі кезеңдері 9

1.2 Шет елдердегі парламентаризм бастаулары 18

 

2 Парламентаризм және мемлекеттің заң шығару қызметіндегі

парламент рөлі 20

2.1 Қазақстан Республикасы Парламентінің мемлекеттік органдар

жүйесіндегі орны 20

2.2 Қазақстан Республикасы Парламенті функцияларының негізгі

бағыттары 35

2.3 Қазақстан Республикасы Парламентінің заң шығару процесін

жетілдіру жолдары 56

 

Қорытынды 62

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 69