МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ.....................................................................................................3

I ТАРАУ МҮЛІК ЖАЛДАУ ШАРТЫНЫҢ ҰҒЫМЫ ЖӘНЕ
НЫСАНЫ..................................................................................4
1.1  Мүлік жалдау шартының ұғымы................................................4
1.2   Мүлік жалдау шартының нысаны.............................................7

II ТАРАУ МҮЛІК ЖАЛДАУ ШАРТЫНЫҢ МАЗМҰНЫ МЕН ШАРТ ТАРАПТАРЫНЫҢ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ......................................................12
2.1  Мүлік жалдау шартының мазмұны............................................12
2.2  Мүлік жалдау шарт тараптарының міндеттемелері.................17

ҚОРЫТЫНДЫ...........................................................................................25

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР............................................................26