Кіріспе..................................................................................3
I Тарау Акционерлік қоғамның түсінігі, заңды тұлғалар  жүйесіндегі орны
1.1. Акционерлік қоғам түсінігі, даму тарихы........................8
1.2. Акционерлік қоғамды құру тәртібі................................10
1.3  Қоғамның акциялары және басқа да бағалы қағаздары..15
II Тарау Акционерлiк қоғамды басқару, қайта ұйымдастыру және тарату
2.1. Акционерлiк қоғамды басқару.......................................25
2.2. Қоғамның қаржылық есептiлiгi мен аудитi, қоғамның   құжаттары....................................................................43
2.3.   Қоғамды  қайта ұйымдастыру және тарату..................47
2.4. Акционерлік қоғам мүлкінің құқықтық режимі.  Жарғылық капитал.....................................................52

Қорытынды........................................................................60
Сілтеме...............................................................................63
Қолданылған әдебиеттер тізімі..........................................64