Жоспар

Кіріспе 2

I Азаматтық процестегі тараптар және олардың маңызы 3

1.1 Азаматтық іс жүргізудегі тараптар түсінігі 3

1.2 Азаматтық істегі тараптардың құқықтары мен міндеттері және оның мазмұны 14

II.  Азаматтық процесстегі біріккен қатысушылық және олардың тараптар мәртебесіне әсері 28

2.1  Азаматтық процесстегі біріккен қатысушылық түсінігі, саралануы 28

3.1 Тиісті емес жауапкер түсінігі және процестегі рөлі 31

Қорытынды 32

Қолданылған әдебиеттер 34

 

 

Кіріспе

 

Тұлға азаматтық іске қатыса отырып, нақты анықталған жағдайға иеленеді. Іске қатысушының процессуалдық жағдайын қате анықтау соттың әділ емес шешім шығаруға әкелетін қателігі болып табылады. Тараптар қатысуынсыз іс қозғалмайды, сондықтан олардың азаматтық істегі құқықтық жағдайын ғылыми және тәжірибе жүзінде зерттеуге көп мән беріледі. Азаматтық іс жүргізу құқығы мен заңдылығы ғылымында тараптарды процессуалдық құқықтық қатынастардың субъектілері ретінде іске қатысушы тұлғалар қатарына қосу туралы жағдай жалпы танылған сот пен істегі тараптар арасында туындайтын қатынастар негізгі азаматтық процессуалды-құқықтық қатынастьар болып табылады. Сондықтан тараптар азаматтық іс жүргізудің негізгі қатысушылары болады. Азаматтық құқық туралы олардың арасында туындаған дау сот қарауы мен шешуінің пәніне айналады. Азаматтық істе заңда тараптар түсінігі ашылмайды және талапкер мен жауапкер үшін ортақ болатын заңды белгілер көрсетпейді, сол себептен бұл сот тәжірибесінде құқық қолдану кезінде белгілі қиындықтарға әкеледі. Азаматтық іс жүргізу кодексінде тек істегі талапкер мен жауапкер түсініктері, сондай-ақ тараптар болуы мүмкін тұлғалар тізімі ғана көрсетілген.  

Азаматтық іс жүргізу құқығы ғылымында бұл түсінік толықтай өңделген:

- тарап бұл даулы материалды – құқықтық қатынастың ықтимал субъектісі; 

- тарап бұл құқық туралы даудың субъектісі;  

Негізінен бұл екі анықтама арасында айырмашылық жоқ. Екеуінде де тұлға құқығын қорғау туралы айтылады. Яғни, міндет жүктелетін тараптыда ескереді. Ал бір тұлға құқығы мен басқа тұлғаның міндеті құқықтық қатынас болып табылады. Бұл екі анықтама әртүрлі болып қалыптасқанымен мәні бірдей және нәтижесінде бір затты білдіреді. Осылай істегі тарап түсінігін материалды–құқықтық қатынастар субъектілері түсінігімен анықтайды. Даулы материалды–құқықтық қатынас қатысушылары істе сәйкес емес тұлға қатысқан жағдайдан басқасында істегі тараптар болып табылады. Азаматтық істі қозғағанда талапкердің қорғау туралы өтінген субъективтік құқығының оған тиістілігі және құқық шынымен бұзылғаны не даулы екендігі туралы, сондай-ақ талапкер жауапкер ретінде жауапқа тартуды өтінген тұлға талап бойынша жауап беруі тиіс екені туралы нақты бекітіп айтуға болмайды. Негізгі жағдайды сот істі қараған кезде ғана анықтайды. Сондықтан, тараптар болып материалды–құқықтық қатынастың нақты не ықтимал субъектілері танылады.

 

I Азаматтық процестегі тараптар және олардың маңызы

1.1 Азаматтық іс жүргізудегі тараптар түсінігі

 

Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексінің 44-бабында іске қатысушы тұлғалар құрамына кіретін іс жүргізу қатысушыларының тізімі тараптарды анықтағаннан басталады. Бұндай құзыретті тараптарға қатысты мойындау олар іске қатысушы тұлғаларға тән келесі белгілерге сай келетінін білдіреді:

- іс шешіміне заңи қызығушылық таныту;

- істе өз атынан және өз мүдделерін қорғау үшін қатысады;

- өз алдына әрекеттер жасау құқығына ие;

- сот шешімінің және іс бойынша өндірісті тоқтату туралы анықтаманың заңды күшінің әсері таралады;

- заңмен белгңленген процессуалдық құқықтар мен міндеттерге иеленеді;

Көрсетілген белгілердің ішіндегі заңи қызығушылық таныту ерекше мәнег ие. Даулы материалды – құқықтық қатынас қатысушылары ретінде тараптардың заңи қызығушылығының ерекшелігі іске қатысушы өзге тұлғалармен салыстырғанда тараптардың іс шешімінде материалды – құқықтық және процессуалдық қызығушылықтарының болуы болып табылады. Материалды – құқықтық қызығушылықтың мәні соттың талапкер үшін талапты қанағаттандыру немесе жауапкер үшін одан бас тарту туралы шығаратын шешімге байланысты пайда алу не оны сақтап қалу болады. Процессуалдық қызығушылық деп іске қатыса отырып сот өндірісіне қатысушы күтетін және оған ұмтылатын істі қарау мен шешудің процессуалдық нәтижесін түсінуіміз керек, яғни талапкер үшін бұл талапты қанағаттандыру туралы шешім шығаруды, ал жауапкер үшін талаптан бас тарту туралы шешім шығаруды күту. Екі тарап үшін де процессуалдық қызығушылық соттан тараптар арасындағы дауды шешетін шешім алумен байланысты болады. Тараптардың заңды мүдделері қарама – қарсы болып табылады. Себебі, тараптар материалды – құқықтық және заңды мүдде туралы дау жағдайында болады. Субъектілері істе тарап болатын құқық туралы дау, яғни даулы материалды – құқықтық қатынас сотта істі қараудың пәні болып табылады. Сот тараптар арасындағы құқық туралы дауды қарастырып шешім немесе тараптардың ерік білдіруіне байланысты, яғни талаптан талапкердің бас тартуымен не бейбіт келісім орнатумен байланысты істі қарауды тоқтату туралы анықтама шығарады. Осылай, сот актілерін шығару жолымен азаматтық құқықтық дау субъектілерінің тәртіп ережелері анықталады. Сондықтан сот шешімінің заңды күшіне енуіне байланысты туындайтын салдар толық көлемде тек тараптарға ғана таралады. 

  Тараптар – бұл субъективтік құқықтары мен міндеттеріне байланысты сот қызметі жүзеге асатын тұлғалар. Сол себептен заң оларға сот шығындарын өтеу міндетін (бұл шығындарды өтеуден босату жағдайларын қоспағанда) жүктейді.  Жоғарыда аталғандар іс жүргізудегі тараптарды сипаттайтын келесі ерекше белгілерді көрсетуге мүмкіндік береді.

- қарама-қайшы материалды – құқықтық және процессуалдық қызығушылықтардың  болуы;

- Заңды күшіне енген сот шешімі салдарының толық көлемде таралуы;

- Іс бойынша шығындарын өтеу