МАЗМҰНЫ

 

КІРІСПЕ................................................................................................................4

1 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ – ХАЛЫҚАРАЛЫҚ

ЖАРИЯ ҚҰҚЫҚ САЛАСЫ РЕТІНДЕ .............................................................8

1.1 Халықаралық экологиялық құқықтың түсінігі...........................................8

1.2 Халықаралық экологиялық құқықтың қалыптасуы мен дамуы...............22

2 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ САЛАСЫНДАҒЫ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ШАРТТАР – ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ МАЗМҰНЫНЫҢ НЕГІЗІ РЕТІНДЕ.................................................26

2.1 Халықаралық экологиялық құқық бойынша

халықаралық келісімдердің мәні мен мазмұны..............................................26

2.2 Қазақстан Республикасының экология саласындағы халықаралық

келісім шарттарға қатысуы................................................................................29

3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ

ҚҰҚЫҚТАҒЫ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕР.............................................................58

3.1 Қазақстан Республикасындағы қоршаған орта жағдайына

құқықтық көзқарас..............................................................................................58

3.2 Қазақстан Республикасының экологиялық

қауіпсіздік тұжырымдамасы..............................................................................66

ҚОРЫТЫНДЫ....................................................................................................69

Қолданылған әдебиеттер тізімі.........................................................................72