МАЗМҰНЫ

 

КІРІСПЕ.................................................................................................................4

 

1 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТЕҢІЗ ҚҰҚЫҒЫНЫҢ ҰҒЫМЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ДАМУ ТАРИХЫ

1.1 Халықаралық теңіз құқығының ұғымы.........................................................8

1.2 Халықаралық теңіз құқығының даму тарихы..............................................11

1.3 Халықаралық теңіз құқығының қайнар көздері..........................................14

 

2 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТЕҢІЗ ҚҰҚЫҒЫ ӘРЕКЕТТЕРІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ТЕТІГІ

2.1 Халықаралық ұйымдар шеңберіндегі халықаралық теңіз құқығы............24

2.2 Халықаралық теңіз дауларын шешу рәсімдері...........................................29

 

3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЕҢІЗГЕ ШЫҒУ МҮМКІНДІГІ ЖОҚ МЕМЛЕКЕТ РЕТІНДЕ

3.1 Қазақстан Республикасының теңіз құқығы бойынша екі жақты, аумақтық келісім шарттар ...................................................................................................39

3.2 Қазақстан Республикасы 1982 жылғы Теңіз құқығы бойынша

конвенцияға қосылу мәселесі..............................................................................51

 

ҚОРЫТЫНДЫ......................................................................................................59

 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ҚАЙНАР КӨЗДЕР ТІЗІМІ.............................................64

 

ҚОСЫМША ……………………………………………………………..………67